Planning lesrooster en betaling

Iedere leerling heeft een vaste lestijd. Incidenteel kan hier van afgeweken worden. Tweemaal per jaar wordt in overleg een lesrooster vastgesteld. In augustus maken we een planning tot de kerstvakantie; in januari maken we een planning tot de zomervakantie. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Na vaststelling van het lesrooster, ontvangt U voor het aantal afgesproken lessen een factuur die vooraf betaald wordt.